Parkering af trailere og campingvogne m.v

Parkering af trailere og campingvogne m.v

Vi har oplevet en stigende parkering af trailere og campingvogne i vores område, vil vil gerne indskærpe reglerne for parkering på de offentlige P pladser i vores forening.

Følgende er hentet fra kommunen og håndhæves derved fra politiets side.

Lokalplan 36 paragraf 5.7: Al parkering af omnibus, last-, flytte-, fragtbiler, campingvogne, trailere eller lignende, må ikke finde sted på veje og parkeringsarealer, bortset fra den tid, der måtte hengå til af- og pålæsning.

Lokalplan 51 paragraf 5.9: Al parkering af motorkøretøjer over 3500 kg samt campingvogne, traktorer og lignende, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Af- og pålæsning er dog tilladt i fornødent omfang.

/ Bestyrelsen