FIBERNET

FIBERNET

FIBERNET Opdatering

Der er som mange har opdaget en del aktivitet og gravearbejde på vores veje, det er fibernettet der nedgraves.

Vi gør opmærksom på at der vil være en del rod og opgravninger på vores veje i den periode arbejdet står på. Når arbejdet meldes afsluttet vil bestyrelsen gå en runde med entreprenøren og se på udførelsen. Der kan være ting der skal rettes efter udførslen, og vi prøver efter bedste evne at få det til at se ud som før.

Der er i ydermere i den forbindelse mange spørgsmål til dette, vi vil her prøve at svare så godt det er muligt ud fra de meste stillede spørgsmål.

Der er rigtig mange der spørger,

Hvorfor har jeg ikke fået det tilbud !
– Det er sådan at vi er Coax kunde hos Yousee og selvom Yousee er et datterselskab under TDC, ja så er der åbenbart en intern ordning om at der ikke konkurreres indbyrdes. Det er sådan at der skulle bestilles Fiber tilslutning personligt fra den enkelte husstand og dette skulle gøres senest den 5. oktober 2020. Bestyrelse blev gjort bekendt med dette i september måned og lagde straks en nyhed ud på vores hjemmeside om dette. Der er ingen i vores forening der har fået tilbud direkte fra TDC omkring fiber tilslutning. Der er nogen der har fået et tilbud via deres opkobling til TDC gennem arbejdsplads eller andet.

Kan vi så ikke få Fiber tilslutning nu !
– Man kan selv søge på www.gigabit.dk, eller www.egedalfibernet.dk/, her kan man tjekke sin adresse og få en pris på hvad det koster at få fiber ind.

Når der nu graves, hvorfor er vi så ikke med og får renoveret vores gamle kabler og  hvorfor graves der i vejen !
– Vi har ikke haft nogen som helst indflydelse på det arbejde der foregår og heller ikke med mulighed for at få et eventuelt reparations arbejde med i den entreprise. Vi har heller ikke kunne være medbestemmende til hvordan arbejdet skulle udføres.

Hvad gøres der fremadrettet !
– Vi prøver fra bestyrelsens side om det er muligt at få en foreningsaftale med TDC og herved opnå tilslutning til alle. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at få nogen tilbagemelding fra TDC og så snart vi modtager nyt i sagen, vil vi selvfølgelig melde ud.

Vi håber ovenstående kan give svar på lidt af spørgsmålene man må have, så snart vi ved mere vil vi melde ud.