Snerydning – 2021/22

Snerydning – 2021/22

Grundejerforeningen har indgået en aftale med et eksternt firma der står for dette ud fra de vejremeldinger der oplyses i dagpressen. Da dette firma har flere foreninger en vores, kan det ikke oplyses på hvilket tidspunkt de kommer.

Med hensyn til spørgsmål omkring snerydning i sæsonen 2021/22.
Her er nedenstående tekst for aftale med vores nuværende leverandør.

Arbejdet udføres således.:
Arbejdet vil blive udført i lighed med andre kunder i lokalområdet og ud fra meldinger fra DMI, YR, samt VejVejr.
Arbejdet vil så vidt det os muligt være udført til kl. 07,00 om morgenen alle ugens dage i perioden 15/10 – 15/04 incl. søn og helligdage.

Snerydning/saltning.:
Snerydning/saltning udføres ved snefald fra ca. 2-3 cm og afsluttes med saltning.

Saltning.:
Saltning vil blive udført ved let snefald, islag, isslag, rimfrost, samt frysende våde vejbaner.

Hvis det ikke er muligt med fælles snerydningen og glatførebekæmpelse træder den enkelte grundejeres forpligtelser i kraft. På kommunens hjemmeside stå flg.:

Når vintervejret ruller sig ud, og det bliver frost og sne, er du forpligtet til at rydde sne og salte på fortovet ud for din ejendom. Desuden skal du rydde en eventuel sti, der fører op til din ejendom. Så kan postbuddet og skraldemanden udfører sit arbejde uden at komme til skade.

Se evt. dette link: https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/ejerbolig/grundejers-pligter/sne-og-is-grundejers-forpligtelser/

Nu har vi jo som bekendt meget lidt fortov i grundejerforeningen og da vejene er vores egne, er man som grundejer forpligtet til at rydde ud til midten af kørebanen, hvis man har en genbo. Har man ingen genbo, så skal den enkelte grundejer rydde hele vejens bredde.

Men det er som nævnt kun hvis den fælles rydning svigter.