Fejlmelding af gade- og stibelysning

Det er SEAS-NVE der har vedligeholdelsesansvaret for nogle af vores gadelamper og lamperne omkring Kildesø I (hvor der er asfalt). Man skal fejlmelde direkte til SEAS-NVE via dette link til kommunens hjemmeside:

De resterende lamper omkring Kildesø I, hvor der er grussti (gult markeret, se herunder), vedligeholdes af Citelum. Men der er også visse gadelamper der vedligeholdes af dem, Bragesvej med tilhørende sideveje hører under dem.

VAGTNUMMER.: 72599820