Vedligeholdelse af de grønne områder følger ikke længere den 5 og 10 års plan der blev lagt for nogle år siden. Planen blev oprindeligt udarbejdet for at minimere arbejdsbyrden for den i bestyrelsen, der varetager de grønne områder. Den af bestyrelsens valgte der nu har ansvaret, fandt det imidlertid mere hensigtsmæssigt, hvis han kunne iværksætte arbejder efter behov, selvom det er mere tidskrævende. Så fremover udarbejdes der en plan for et år ad gangen, der så efterfølgende godkendes på et bestyrelsesmøde. Dog reserveres en del af budgettet altid til uforudsete arbejder. Skulle det vise sig, at de uforudsete udgifter udebliver eller bliver mindre end budgetteret, anvendes de resterende midler på andre grønne arbejder, der så udføres i perioden januar-april.

Herunder ses den tidligere faste plans indsatsområder, som giver et meget godt indtryk af, at der er tale om rimelig omfattende vedligehold.