Nyhedsbrev, efterår 2018

Nyhedsbrev, efterår 2018

Kære grundejere,

Der er sket en hel masse siden sidst!

Antenneforhold
Vi har haft YouSee-bilen ude primo september, som vi aftalte på Generalforsamlingen. Det var muligt at stille spørgsmål til TV-pakker mv., og vi er blevet oplyst, at der var et okay fremmøde.

Der har været en del spørgsmål omkring, hvad I som grundejere betaler for TV-pakken, og vi henviser til regnskabet for 2017 og budgettet for 2018, som vedtaget til Generalforsamlingen. Men hver grundejer betaler for grundpakken, dvs. en betaling til YouSee og en betaling til CopyDan, og der betales herudover til driften af vores antenneanlæg.

Betalingen for grundpakken og drift af anlægget sker via kontigentet. Dvs. at I skal kun betale direkte til YouSee, hvis I har en TV-pakke, som er større en grundpakken og/eller hvis I har bredbånd, telefoni eller lignende hos dem.

Vi er endnu ikke blevet oplyst, hvornår YouSee vil opgradere vores antenneanlæg, men det forventes at ske her sidst på året. Når vi modtager en tidsplan fra YouSee, vil vi lægge den op på hjemmesiden.

Fjernelse af antennemasten i parken
Da vi havde trimmet de 3 Mirabelle-hestesko i parken, blev det klart, at antennemasten fyldte meget visuelt i parken. Efter nærmere undersøgelser viste det sig, at vi godt kunne fjerne antennemasten, uden at det gav problemer med TV-signalet mv., så Bestyrelsen fik fjernet masten.


De grønne områder mv.
Her er der virkelig sket en masse, som I sikkert også har lagt mærke til! En særlig tak skal gå til den ansvarlige for de grønne områder, der har brugt meget tid på at undersøge forskellige forhold, ringe rundt og koordinere med både kommune og Novafos (forsyningen).

Broerne
Siden medio september har der været afspærringer og lignende ved vores broer i parken. Der er også placeret en tømmerflåde, som desværre har været forankret således, at børn og unge har kunnet sejle rundt på Kildesø. Fra et sikkerhedsmæssigt aspekt er det fuldstændigt uacceptabelt.

Det har ikke været med Bestyrelsens vidende, at dette arbejde har været igangsat. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen form for informationer omkring dette arbejde, og det tog Bestyrelsen flere uger at finde frem til, hvem der kendte noget til arbejdet – det viste sig, at det har været Vej og Trafik Egedal Kommune, der har sat arbejdet i gang.

Broerne er blevet renset for alger og har fået træbeskyttelse. I skrivende stund er de endnu ikke færdige, hvilket bestyrelsen finder højest utilfredsstillende.

Flytning af en skraldespand
I løbet af sommeren har Bestyrelsen fået flyttet en skraldespand – den plejede at stå gemt i et buskads, men er nu stillet frem til et mere synligt sted i parken.

Opsætning af det manglende skilt ud mod Ringvejen
Heimdalsvej er igen kommet op i oversigtsskiltet ud mod Ringvejen.

Sivklip
I samarbejde med Novafos (forsyningen) har vi fået beskåret sivene ved søerne, for at undgå at sivene breder sig for meget.

Kildesø var forurenet
Vi oplevede kraftig algevækst i søerne i løbet af sommeren og kontaktede derfor Novafos (forsyningen). Algemængden var så voldsom, at Novofos valgte at rense overfladen af søerne for trådalger, da der var stor risiko for iltsvind. Den store mængde alger skyldes formentlig en kombination af andefodring, høje temperaturer og udledning af spildevand. Novafos iværksatte en større undersøgelse for at se, om der var udledt spildevand i søerne. Det viste sig at en beboer fra Stjernetegns-kvarteret fejlagtigt havde koblet sin vaskemaskine til regnvandsledningen. Den pågældende beboer har nu fået påbud på at få lovliggjort installationen.

Bestyrelsen håber, at I alle nyder det milde efterårsvejr og får nydt vores smukke omgivelser – vi er i hvert fald stolte af vores dejlige område, og vi opfordrer alle til at passe godt på området og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen