Brænde til fri afhentning

Der er nu efter aftale med bestyrelsen fældet træer ved den nordlige adgangsvej således, at maskinerne til oprensning kan komme ind på området. En del af træerne var allerede døde træer der stod for at skulle fælles alligevel, så denne omkostning har vi sparet. Brændet kan afhentes efter først til mølle princippet. Vi afventer stadig den endelige plan for arbejdets udførelse.

Bestyrelsen

brande til afh i forb m oprensning i soen