Fejlmeld belysning

Fejlmelding af gade- og stibelysning

Det er SEAS-NVE der har vedligeholdelsesansvaret for vores gadelamper og lamperne omkring Kildesø I (hvor der er asfalt). Man skal fejlmelde direkte til SEAS-NVE via dette link til kommunens hjemmeside: http://www.egedalkommune.dk/borger/veje-og-trafik/anmeld-skader-og-fejl

De resterende lamper omkring Kildesø I, hvor der er grussti (gult markeret, se herunder), vedligeholdes af Ørsted: https://orsted.dk/Privat/Kundeservice/Driftsinfo/Fejlmeld-gadelys

lamper