Se listen over alle lokaleplaner. Klik på navnet for at åbne PDF’en.

Lokalplan 36 gælder for Kildesø I (Bragesvej) & 51 for Kildesø II (Hjaltesvej)

Indeholder desuden rapport vedrørende tilslutningspligt til fællesantenneanlæg som omhandler konsekvensen af at tilslutningspligt fjernes fra lokalplaner. Loven træder i kraft i løbet af 2014, men den samlede konsekvens for grundejerforeningen er endnu ikke afklaret, idet kommunen stadig kan diktere visse bestemmelser. De fulde konsekvenser vil forhåbentlig falde på plads i løbet af 2014.